Visjon

Pyramidion;

  • skal være et unikt, uavhengig verktøy innen veterinærmedisinsk forskning og dyrehelsestatistikk,
  • det beste og eneste diagnoseregisteret i Norge for klinikker,
  • utdanningsinstitusjoner og myndigheter,
  • skal produsere valide dyrehelserappporter; nasjonale og på klinikk nivå,
  • skal bidra til overvåkning av sykdom, multiresistente bakterier, zoonoser, A-B
  • og C sykdommer (meldepliktige),
  • skal definere fokusområder for oss som jobber for friskere kjæledyr, god dyrehelse og god dyrevelferd.
Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg