FAQ

Her har vi forsøkt å samle de viktigste spørsmålene om Pyramidion. Hvis du ikke finner svaret på det du lurer på, ta kontakt.

Hvordan og når innføres Pyramidion?

Pyramidion ligger integrert i journalsystemene fra Sanimalis og Vetserve. Når din klinikk vil gå over til Pyramidion kontakter ansvarlig på klinikken journalleverandøren og blir enig om dato for når de gamle kodene skal erstattes med de nye.

Visse journalprogram har et forberedt alternativ hvor du kan aktivere Pyramidion ved selv å endre i innstillingene. Ta kontakt med din leverandør av journalprogrammet. Målet er at alle klinikker skal gjennomføre oppdateringen i løpet av kort tid.

Hvordan oppdateres Pyramidion?

Den nåværende versjonen av Pyramidion er utviklet gjennom flere år og vil fortsatt bli oppdatert og forbedret. Dette skal gjøres ved hjelp av ekspertgrupper og bygger både på nyere forskning, men også på tilbakemeldinger som kommer fra brukerne av systemet. Foruten nye diagnosekoder, vil det også komme synonymer som gjør det lettere å søke i systemet. Visse journalprogram har et forberedt alternativ hvor du kan aktivere Pyramidion ved selv å endre i innstillingene. Ta kontakt med din leverandør av journalprogrammet. Målet er at alle klinikker skal gjennomføre oppdateringen i løpet av kort tid.

Hvorfor behøver vi et nytt diagnosregister som Pyramidion?

Vårt gamle diagnoseregister var utdatert ettersom det hadde for få nivåer i sin kodestruktur. Registeret var fullt og hadde ikke kapasitet til nye diagnoser.

Med Pyramidion kan vi nå samle alle nye diagnoser og dessuten skape en mer pålitelig statistikk som kan hjelpe den veterinærmedisinske forskningen videre. Da det nye systemet bygger på latinske navn vil det også gi muligheter å sammenligne med, og lære av, andre land på en bedre måte.

Pyramidions oppbygning innebærer også litt forskjellige tilnærminger for å nå fram til de spesifikke diagnosene. Ved første besøk kan en mindre spesifikk diagnose stilles. Men etter prøvesvar så konkretiseres og kvalitetssikres diagnosen.

Som eksempel: En hund med økt tørste kommer på et poliklinisk besøk der utredning med prøver gjøres. Diagnose ­­-> polydispi AA.02.08.02 angis for besøket.

Når prøvesvar viser at nyreverdiene er forhøyede, meddeles eieren, samt at dette anmerkes i journalen som en spesifikk diagnose; UA.11.05 nyresvikt. Dette forklarer informasjonen i dyrets journal, samt øker søkbarheten i både journalen som anvendes i klinikken, ved tilbakemelding til henvisende veterinær, til forsikringsselskapet om dyret er forsikret og til statistikken som hver klinikk kan anvende, samt for forskning.

Hvordan søker jeg i Pyramidion?

Søkefunksjonen kan være til hjelp når du ikke husker eksakt hva diagnosen heter. For eksempel kan du ha oppdaget en tumor i munnhulen men vet ikke hvordan det staves. Da kan du søke etter en del i diagnosen som du kjenner til, for eksempel DA for munnhule og så søke deg videre derfra. Om du søker etter en diagnose som inneholder ”cornea” kan du også behøve å prøve med ”kornea”. Det kan være mangler i stavemåten som etterhvert blir korrigert ved hjelp av tilbakemeldinger. Søkefunksjonen i Pyramidion kan variere utifra hvilken systemleverandør din klinikk har.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg