Kom i gang

Klinikk/veterinær må først logge seg inn på Min side i DyreID og godkjenne vår databehandleravtale. Dersom du ikke har en oppdatert veterinær-/klinikkprofil i DyreID, må du ta kontakt med oss på post@dyreid.no så hjelper vi deg med dette. Deretter aktiveres Pyramidion i journalprogrammene. Det er tilstrekkelig at aktiveringen skjer en gang i journalsystemet ved klinikken.

Velg journalprogram ved å klikke på en av linkene under;

Levende diagnoseregister – tilbakemeldingsfunksjon

Tilbakemeldingsfunksjon i Pyramidion er utviklet, hvor veterinær kan komme med tilbakemelding på ønskelige synonym, manglende diagnose eller feil i registeret. Kvalitetssikring av tilleggsdiagnoser/endringer av diagnoser gjøres av et veterinærfaglig utvalg bestående av kompetente fagpersoner på ulike fagfelt. Denne funksjonen sikrer et levende og oppdatert register.

DyreID ønsker alle veterinærer og klinikker velkommen til å bidra til nasjonal dyrehelseoversikt for våre kjæledyr.
For utvikling innen veterinærmedisinen og god dyrehelse! Vi vil gi tilbake statistiske dyrehelserapporter til klinikker/veterinærer.

Rapporter og statistikk

Rapportering vil skje automatisk som en fullintegrert del av journalprogrammene som benyttes. Klinikkene stiller diagnose basert på registeret, og rapportering skjer som en automatisk prosedyre. DyreID vil også rapportere data tilbake til klinikkene, hvor egne data sammenlignet med nasjonale data er et av uttrekkene. DyreID kan tilpasse rapport etter behov.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg