ePass

I tråd med Regulation (EU) No 576/2013 må alle kjæledyr som man har med på reise mellom to land innen EU/EØS ha et fysisk pass. Dyr må være ID-merket, hvor ID-nummeret må stemme med nummeret i passet. I passet påfører man informasjon om vaksinasjon og behandling og signerer og stempler dette. Det er kun tillatt utført av en veterinær. Passet utstedes i klinikk, og skrives for hånd. Det er ingen ekstern verifisering av data i dette passet hverken av veterinær, passnummer eller behandling. Dette medfører at det ofte forekommer feil og uriktig informasjon, og kan enkelt utnyttes i kriminell henseende.

Sentralt i Pyramidion er autentiseringen av veterinær. All den tid dyret er ID-merket har vi etablert koblingen mellom dyret og behandlende person. Ved å legge til utvalgte vaksinasjoner og behandlinger har vi alle data som er nødvendig for å lage et elektronisk pass for kjæledyr. Med utgangspunkt i Pyramidion, har DyreID utviklet ePasset og vil jobbe med bransjen i hele Europa for å legge til rette for at dette blir den nye standarden som gjelder.

Fordeler med ePass

Alle data lagres sentralt. Dette betyr at nasjonale myndigheter og politi vil kunne bruke data fra ePass-systemet til å håndheve sitt regelverk. Videre vil vi kunne hjelpe til å kontrollere eller spore spredning av sykdom, begrense muligheter for ulovlig handel med valper, og bidra til å øke velferden for dyr. Med en sentralisert lagring av påkrevet behandling kan nasjonale myndigheter og politi bruke systemet til å håndheve sitt lands lover og regler.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg